• https://crush000.com

Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

  • Admin
  • 24-10-2021
  • 16 view

Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server
Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server Thủ Thuật Deal Score00 Deal Score0 0

Trong SQL Server (Transact-SQL), mệnh đề DISTINCT được sử dụng để xóa các mục trùng lặp trong tập kết quả trả về.Mệnh đề DISTINCT chỉ có thể được sử dụng trong câu lệnh SELECT.

DISTINCT. Ngữ pháp mệnh đề

SELECT DISTRINCT “biểu thức”
FROM “bảng”
[WHERE “điều kiện”];

Tên biến hoặc giá trị biến

“Thể hiện”Cột hoặc giá trị được tính toán để lấy“bảng”Bảng được sử dụng để truy xuất các bản ghi.Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.WHERE “điều kiện”Tùy chọn. Hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện để được chọn.ghi chú

  • Khi mệnh đề DISTINCT chỉ có 1 biểu thức, truy vấn trả về giá trị duy nhất của biểu thức.
  • Khi mệnh đề DISTINCT có nhiều hơn một biểu thức, truy vấn trả về một tổ hợp biểu thức duy nhất.

Trong SQL Server, mệnh đề DISTINCT không bỏ qua giá trị NULL. Vì vậy, khi mệnh đề này được sử dụng trong lệnh, kết quả trả về sẽ có một giá trị NULL duy nhất.Biểu thức ví dụ-1Ví dụ đơn giản nhất với mệnh đề DISTINCT trong SQL Server chỉ có 1 biểu thức.

SELECT DISTINCT ho
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id >= 50;

Ví dụ này sẽ trả về tất cả các giá trị họ của nhân viên với worker_id lớn hơn hoặc bằng 50 từ bảng nhân viên.Ví dụ-nhiều biểu thức

SELECT DISTINCT ten, ho
FROM nhanvien
WHERE nhanvien_id >= 50
ORDER BY ho;

Trong ví dụ này, khi nanvien_id lớn hơn hoặc bằng 50, kết quả trả về sẽ là sự kết hợp duy nhất của họ và tên trong bảng nanvien. Kết quả được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của họ của nhân viên. Trong trường hợp này, DISTINCT nên được sử dụng cho mỗi trường thông tin sau từ khóa DISTINCT và nó sẽ tạo ra các kết hợp tên-họ khác nhau.Bài trước: Kết hợp điều kiện AND và OR trong SQL Server

Bài tiếp theo: Điều kiện IN trong SQL Server

Trên đây là tất cả những gì có trong Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên https://crush000.com? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn