• https://crush000.com

Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

  • Admin
  • 22-10-2021
  • 23 view

Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

Hàm thời gian trong Excel

1. HOUR.Chức năng

-S tổng hợp: HOUR (số sê-ri)

-Bên trong: Số seri Là một thông số bắt buộc, nó là thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ. Nó có thể là văn bản, số thập phân hoặc các hàm khác.

– Chức năng: Trả về giá trị giờ Số giờ trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

2. Phút. Tính năng

-S tổng hợp: Phút (số sê-ri)

-Bên trong:Số seri: Yêu cầu. Giá trị được chuyển đổi thành phút.

– Chức năng: Chuyển một giá trị thời gian nhất định trong biểu thức giờ, phút, giây thành một phút. Phút được trả về dưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Ví dụ: Đối với bảng tính, như hình dưới đây. Yêu cầu chia biên bản thành các cột khác nhau.

– Bạn nhập công thức vào ô C6 = phút (B6) Và số phút được tạo đã được chia


Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

– Sao chép công thức vào ô bên dưới để nhận kết quả.


Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

3. Hai. Chức năng

-S tổng hợp: SECOND (số sê-ri)

-Bên trong: Số seri Là giá trị bạn muốn chuyển đổi thành phút và là giá trị bắt buộc.

– Chức năng: Trả về phần thứ hai của giá trị thời gian. Số giây được trả về dưới dạng số nguyên từ 0 đến 59.

4. Chức năng thời gian

-S tổng hợp: TIME (giờ, phút, giây)

-Bên trong:

+ Giờ: Giá trị giờ, là một số từ 0 đến 32767. Các thông số bắt buộc.
+ Biên bản: Giá trị phút, là một số từ 0 đến 32767. Các thông số bắt buộc.
+ Thứ hai: Giá trị thứ hai, là một số từ 0 đến 32767. Các thông số bắt buộc.

– Chức năng: Trả về phần thập phân của giá trị thời gian đã chỉ định. Số chữ số thập phân trả về là từ 0 đến 0,999999999, tương ứng với thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.

5. Hàm TIMEVALUE.

-S tổng hợp: Giá trị thời gian (văn bản thời gian)

-Bên trong: Văn bản thời gian: Một chuỗi ký tự đại diện cho giá trị thời gian đã nhập. Giá trị này là bắt buộc.

– Chức năng: Trả về giá trị thập phân của thời gian nhập. Số thập phân nằm trong khoảng từ 0 đến 0,99988426, đại diện cho khoảng thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 AM) đến 23:59:59 (11:59:59 PM).

6. Chạy ngay bây giờ

-S tổng hợp: Bây giờ ()

– Chức năng: Trả về ngày giờ hệ thống hiện tại

Ví dụ:

– Lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/8/2014.Khi viết cú pháp hàm = bây giờ () Cho bạn B6 Các giá trị chính xác cho giờ, phút, ngày và năm hiện tại sẽ được trả về.


Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

– Bây giờ là 10 giờ 32 phút sáng ngày 14 tháng 8 năm 2014.Viết cú pháp hàm = Bây giờ () – 1 Cho bạn B7 Sẽ trả về giá trị giờ và phút hiện tại trừ đi một ngày.


Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp các hàm thời gian trong Excel cho các bạn, các bạn có thể sử dụng các hàm này để giải quyết các vấn đề của mình tùy theo trường hợp cụ thể của mình.

Sử dụng Excel, bạn sẽ sử dụng nhiều hàm nâng cao, chẳng hạn như hàm VLOOKUP hay DGET .. Đây đều là các hàm nâng cao trong Excel, các hàm nâng cao này thường xuất hiện trong các bài toán nâng cao và bài tập lớn. Công nhân bắt buộc phải sử dụng tốt các chức năng nâng cao này.

Khác với các hàm nâng cao trong excel, các hàm cơ bản trong excel sẽ là các hàm được sử dụng phổ biến như MAX, MIN, COUNT … Đây có thể coi là các phép toán đơn giản nhất trên Excel, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàm cơ bản khác Các hàm trong excel, vui lòng vào Phanmemfree để trao đổi với chúng tôi.

Bài viết liên quan

Các từ khóa liên quan:

Chức năng thời gian

, hàm thời gian trong excel, hàm thời gian trong bảng tính,

Trên đây là tất cả những gì có trong Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên https://crush000.com? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn