GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN
MARKETING BẰNG  TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

MARKETING BẰNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Date post: 2021-06-21

Theo định nghĩa về Marketing của Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA) thì “Marketing là tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận chuyển hàng hóa và dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng”.
GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

Date post: 2021-06-09

“Giáo trình Marketing căn bản’’ gồm 10 chương sẽ góp phần cung cấp kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực này. Bao gồm: 10 CHƯƠNG
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương